Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
STV
CTCP Chế tác đá Việt Nam
Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất
84-(04) 3360 1860
0500555916
Lưu Công An - Giám đốc
Cao Hoàng Lan - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
15/12/2011
110.000.000
11.000.000
11.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/03/2020 06/03/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/03/2019 19/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi