Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
STT
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist
25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
02839141889
0303609986
Kakazu Shogo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương Thảo - Kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
13/07/2018
80.000.000
8.000.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/08/2021 12/08/2021 31/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 09/04/2021 12/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/07/2020 30/07/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 26/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi