Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
STL
CTCP Sông Đà Thăng Long
Khu đô thị mới Văn Khê - Phường La Khê - Hà Đông - Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04 22470783
0102093571
Trần Việt Sơn
Tăng Bích Trâm - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
12/11/2013
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu