Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
STL
CTCP Sông Đà Thăng Long
Khu đô thị mới Văn Khê - Phường La Khê - Hà Đông - Thành phố Hà Nội, Việt Nam
04 22470783
0102093571
Trần Việt Sơn
Tăng Bích Trâm - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
12/11/2013
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
    Tổng số 3 bản ghi