Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SSN
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp Hồ Chí Minh
08.3914.2219
0301261975
Đỗ Thị Hồng - Tổng Giám đốc
Đỗ Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
15/10/2013
396.000.000
39.600.000
39.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/06/2020 15/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/04/2019 26/04/2019 17/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi