Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SSN
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp Hồ Chí Minh
08.3914.2219
0301261975
Lại Tấn Cang - Tổng Giám đốc
Đỗ Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
15/10/2013
396.000.000
39.600.000
39.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/10/2021 29/10/2021 25/11/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/08/2021 01/09/2021 25/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 31/05/2021 01/06/2021 30/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 12/06/2020 15/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi