Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SRT
CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn
Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
0838290198
0301120371
Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc
Đào Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
25/11/2016
503.100.000
50.310.000
50.310.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/04/2022 07/04/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 31/03/2021 01/04/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 71 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>