Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPV
CTCP Thủy Đặc Sản
51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
0837608215
0302598530
Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
14/02/2017
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/12/2020 07/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 11/09/2020 14/09/2020 01/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/05/2020 25/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 07/06/2019 10/06/2019 26/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 06/04/2021 16:15 Báo cáo thường niên 2020
2 17/03/2021 07:22 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:32 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 05/04/2020 16:13 Báo cáo thường niên 2019
5 12/03/2020 14:46 Báo cáo tài chính năm 2019
6 17/04/2019 16:08 Báo cáo thường niên 2018
7 03/04/2019 10:34 Báo cáo tài chính năm 2018
8 16/04/2018 18:35 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 8 bản ghi