Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SPV
CTCP Thủy Đặc Sản
51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
0837608215
0302598530
Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Kim Hậu - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/02/2017
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/03/2022 08/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/09/2021 16/09/2021 18/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/08/2021 04/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/12/2020 07/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 11/09/2020 14/09/2020 01/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 22/05/2020 25/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 7 bản ghi
  Tổng số 16 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>