Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPV
CTCP Thủy Đặc Sản
51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
0837608215
0302598530
Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Kim Hậu - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/02/2017
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/09/2021 16/09/2021 18/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/08/2021 04/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/12/2020 07/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 11/09/2020 14/09/2020 01/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 22/05/2020 25/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi