Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPV
CTCP Thủy Đặc Sản
51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
0837608215
0302598530
Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Kim Hậu - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/02/2017
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/03/2023 07/03/2023 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/09/2022 06/09/2022 06/10/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/03/2022 08/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi