Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPP
CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
(84-8) 8162765
0302272627
Trương Ngọc Khanh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Lê Ngọc Tú - Nhân viên
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/05/2020
251.200.000
25.120.000
25.120.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu