Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPH
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
04 3 8345 684
0100102848
Nguyễn Phú Cường - Tổng Giám đốc
Nguyễn Phú Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
20/05/2014
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/10/2019 11/10/2019 01/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/11/2018 15/11/2018 10/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 30/05/2018 31/05/2018 21/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 06/03/2018 07/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi