Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPC
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
KP 1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
(84.8) 3873 3666 - (84.8) 3873 3295
0300232632
Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Công ty
Điêu Quang Trung - Phó Giám đốc Công ty
Bình thường
Hoạt động
09/09/2010
105.300.000
10.530.000
10.530.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/09/2019 16/09/2019 15/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2019 22/03/2019 22/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 21/03/2019 22/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/07/2018 30/07/2018 20/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/03/2018 15/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 15/12/2017 18/12/2017 08/01/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi