Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SIP
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG
Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
84.28 3847 9375
0305268812
Trần Mạnh Hùng - TGĐ
Lư Thanh Nhã - Phó TGĐ
Bình thường
Hoạt động
06/06/2019
690.481.950
69.048.195
69.048.195
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/12/2019 02/01/2020 17/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi