Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SIP
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG
Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
84.28 3847 9375
0305268812
Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT
Lư Thanh Nhã - TGĐ
Bình thường
Hoạt động
06/06/2019
929.041.460
92.904.146
91.316.039
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/04/2022 15/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/12/2021 08/12/2021 17/12/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/09/2021 08/09/2021 Trả CP thưởng
4 23/07/2021 26/07/2021 05/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 22/04/2021 23/04/2021 21/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 01/12/2020 02/12/2020 15/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 24/09/2020 25/09/2020 Trả CP thưởng
8 23/07/2020 24/07/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
9 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi