Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SID
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
028 383 60143
0304921066
Diệp Dũng - Chủ tịch HĐQT
Đoàn Trần Thái Duy - Phó Tổng Giám đốc thường trực
Bình thường
Hoạt động
09/01/2017
1.000.000.000
100.000.000
100.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2019 05/06/2019 08/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2019 26/03/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/12/2018 26/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 21/11/2018 22/11/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 19/06/2018 20/06/2018 23/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/04/2018 16/04/2018 18/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi