Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SHV
CTCP Hải Việt
167/10 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(84.64) 3848 255
3500387294
Phan Thanh Chiến - Tổng giám đốc
Mai Văn Phụng - Phó TGĐ
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
27/08/2010
62.637.200
6.263.720
6.263.720
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu