Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SHG
Tổng CTCP Sông Hồng
70 An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
(84-24) 3717 1603
2600104283
Lã Tuấn Hưng - Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Anh - Trợ lý CT HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
10/04/2015
270.000.000
27.000.000
27.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2020 16/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi