Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SGS
CTCP Vận tải biển Sài Gòn
Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
08.38296316
0300424088
Phạm Văn Hưởng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thắm - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
22/12/2010
144.200.000
14.420.000
14.420.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/07/2022 05/07/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 29/03/2022 30/03/2022 26/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/05/2021 31/05/2021 25/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/03/2021 22/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi