Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDX
CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà
Tầng 5, tòa nhà CT1-VIMECO, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
0422179335
0101179547
Vũ Đình Phung - Tổng Giám đốc
Đoàn Thị Thủy - Phó Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
24/09/2015
50.000.000
2.500.000
2.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/08/2019 08/08/2019 17/08/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/07/2018 10:07 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 1 bản ghi