Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDK
CTCP Cơ khí luyện kim
Đường số 2 - KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
061.3836170 061.3836170
3600869728
Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/10/2010
26.000.000
2.600.000
2.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/04/2019 26/04/2019 23/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/03/2019 11/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/04/2018 06/04/2018 27/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/02/2018 23/02/2018 19/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi