Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDH
CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Phòng 602, 607 tầng 6 nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
043.768.2972
0101334087
Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Vũ Ngọc Long - Phó Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
15/09/2017
209.500.000
20.539.500
20.950.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/08/2018 16:34 Báo cáo tài chính quý 2/2018
    Tổng số 1 bản ghi