Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDH
CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Phòng 602, 607 tầng 6 nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
043.768.2972
0101334087
Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Vũ Ngọc Long - Phó Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch-Hạn chế giao dịch
Hủy giao dịch
15/09/2017
209.500.000
20.539.500
20.950.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu