Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SDE
CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà
Nhà Lô 141 - Khu giãn dân Mộ Lao - P. Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội
0433553932
0102174012
Võ Khánh - Tổng Giám Đốc
Phan Huy Quang - Kế Toán Trưởng
Hủy giao dịch-Hạn chế giao dịch
Hủy giao dịch
26/04/2019
17.510.920
1.751.092
1.751.092
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/07/2020 11:06 Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
  Tổng số 1 bản ghi