Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDB
CTCP Sông Đà 207
Tầng 7 Tòa nhà DIAMOND FLOWER Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
043.5585985
0102150565
Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc
Phạm Đình Hiệp - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
03/07/2014
110.000.000
11.000.000
11.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2019 20/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/05/2018 07/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 6 bản ghi