Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SD8
Công ty cổ phần Sông Đà 8
Xã Nậm Păm, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
0223831513
0500276454
Nguyễn Tam Khôi
Nguyễn Tiến Thành
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
25/12/2015
28.000.000
2.800.000
2.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 2 bản ghi