Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCO
CTCP Công nghiệp Thủy sản
244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
028.38729751
0302166033
Trương Tùng Hưng - Tổng Giám đốc
Trương Tùng Hưng - Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/09/2010
42.000.000
4.064.700
4.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/03/2019 22/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/03/2018 20/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi