Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SBS
Công ty cổ phần Chứng khoán SBS
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
(84.28) 6268 6868
109/UBCK-GPHĐKD
Dương Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc
Trần Thị Thu Nga - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
28/04/2014
1.466.076.000
146.607.600
146.607.600
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/09/2022 08/09/2022 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 17/03/2022 18/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi