Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM
(84.8) 62 68 68 68
109/UBCK-GPHĐKD
Dương Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc
Trần Thị Thu Nga - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
28/04/2014
1.266.600.000
126.660.000
126.660.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/05/2020 06/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/04/2019 02/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 20 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>