Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SAS
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P2, Q. Tân Bình, TP HCM
08.38448358
0301123125
Đoàn Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đoàn Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
16/04/2015
1.334.813.100
133.451.910
133.481.310
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/02/2021 19/02/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 10/06/2020 11/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/05/2020 25/05/2020 05/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 15/04/2020 16/04/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 05/03/2020 06/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 26/08/2019 27/08/2019 10/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 16/05/2019 17/05/2019 28/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 06/03/2019 07/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi