Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
S96
Công ty Cổ Phần Sông Đà 9.06
Phòng 731 Khách sạn thể thao số 15 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
04.7557145
0101437714
Đinh Ngọc Ánh - Tổng giám đốc
Vũ Nguyễn Phong - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
21/08/2014
111.555.320
11.155.532
11.155.532
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 08/07/2020 13:28 Báo cáo tài chính năm 2019
2 08/06/2020 16:32 Báo cáo thường niên 2019
3 21/05/2019 14:51 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
4 06/06/2018 16:53 Báo cáo tài chính năm 2017
5 06/06/2018 12:32 Báo cáo thường niên 2017
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 7 bản ghi