Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S96
Công ty Cổ Phần Sông Đà 9.06
Phòng 731 Khách sạn thể thao số 15 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
04.7557145
0101437714
Đinh Ngọc Ánh - Tổng giám đốc
Vũ Nguyễn Phong - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
21/08/2014
111.555.320
11.155.532
11.155.532
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2021 15:42 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
2 08/07/2020 13:28 Báo cáo tài chính năm 2019
3 08/06/2020 16:32 Báo cáo thường niên 2019
4 21/05/2019 14:51 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
    Tổng số 4 bản ghi