Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S27
Công ty Cổ phần Sông Đà 27
155 Trần Phú, TX Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
039.3577.668
3000335587
Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Nguyễn Thị Kim - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
27/11/2014
15.728.330
1.572.833
1.572.833
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu