Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
S12
CTCP Sông Đà 12
Tầng 8 Nhà B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
04.3557.3681
0100105140
Hoàng Văn Thái - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Hải - KTT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
26/05/2016
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 21/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/04/2018 12/04/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi