Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
RTS
CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
218 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
02363821345
0400267431
Nguyễn Ngọc Trãi - Giám đốc
Trần Thị Hải Vân - Trưởng ban kiểm soát
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
01/11/2016
10.833.330
1.083.333
1.083.333
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/05/2021 01/06/2021 17/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2021 30/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 11 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>