Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
RTH
CTCP Đường sắt Thanh Hóa
46 Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, tp. Thanh Hóa
0373752522
2800190392
Đinh Huy Vinh - Giám đốc
Phạm Thị Toán - Thành viên Ban kiểm soát, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
01/03/2017
20.859.000
2.085.900
2.085.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2021 19/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/08/2020 19/08/2020 21/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 11 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>