Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
RLC
CTCP Đường bộ Lào Cai
SN 355, Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai
0203840243
5300216753
Hàn Mạnh Thành - Giám đốc
Cấn Thị Loan - Kế toán trưởng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
15/12/2016
11.386.890
1.138.689
1.138.689
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2021 19/03/2021 16/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 1 bản ghi
  Tổng số 11 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>