Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
REM
CTCP Tu bổ di tích Trung Ương - Vinaremon
Số 489, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
043.8544.314/ 8548.717/ 8542.851/ 5522.335
0103016768
Đoàn Bá Cử - Tổng Giám đốc
Phạm Kim Dung - Phó Tổng Giám đốc
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
22/02/2010
11.486.000
1.148.600
1.148.600
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu