Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QSP
CTCP Tân Cảng Quy Nhơn
03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0563893888/3893239
4100694020
Phạm Văn Thành - Giám đốc
Phạm Văn Thành - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
23/09/2016
107.922.750
10.792.275
10.792.275
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/07/2020 10/07/2020 10/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/05/2020 26/05/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/03/2020 17/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 22/03/2019 25/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/03/2020 16:05 Báo cáo thường niên 2019
2 26/02/2020 14:51 Báo cáo tài chính năm 2019
3 05/03/2019 07:57 Báo cáo thường niên 2018
4 27/02/2019 11:45 Báo cáo tài chính năm 2018
5 13/03/2018 08:47 Báo cáo tài chính năm 2017
6 12/03/2018 16:03 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi