Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QNS
CTCP Đường Quảng Ngãi
2 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi
0255 3726 110
4300205943
Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Trần Ngọc Phương - Phó TGĐ kiêm KTT
Bình thường
Hoạt động
20/12/2016
3.569.399.550
356.939.955
356.939.955
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/08/2019 03/09/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/05/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 18/04/2019 19/04/2019 09/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 13/02/2019 14/02/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 27/12/2018 28/12/2018 14/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/07/2018 30/07/2018 10/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 09/05/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng CP
8 19/04/2018 20/04/2018 07/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
9 02/03/2018 05/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi