Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QNC
CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
0333668355/0333668388
5700100263
Tô Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc
Hoàng Văn Công - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty
Bình thường
Hoạt động
06/10/2020
500.000.000
49.932.000
38.721.909
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/01/2021 14:30 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
2 05/11/2020 13:19 Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ)
3 05/11/2020 13:18 Báo cáo tài chính quý 3/2020
    Tổng số 3 bản ghi