Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QLT
CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10
187 Trần Xuân Soạn, p. Tân Thuận Tây, quận 7
0838720567
0313159937
Vũ Trung Tá
Bùi Thị Hiền Thơm - Thư ký HDQT
Bình thường
Hoạt động
03/04/2017
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/07/2021 02/08/2021 13/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 16/04/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/11/2020 27/11/2020 08/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/06/2020 02/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 07/04/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2021 14:18 Báo cáo thường niên 2020
2 12/03/2021 14:17 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:30 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 12/03/2020 14:39 Báo cáo thường niên 2019
5 12/03/2020 14:38 Báo cáo tài chính năm 2019
6 12/03/2019 14:45 Báo cáo thường niên 2018
7 12/03/2019 14:44 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi