Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QCC
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Đường Phan Bội Châu, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
(84-0510) 3811811
4000364082
Trần Hoài Thanh - Tổng Giám đốc
Trần Hoài Thanh - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
06/06/2014
15.000.000
1.329.700
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/05/2020 21/05/2020 02/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/04/2020 15/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 05/04/2019 08/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/04/2019 08/04/2019 02/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/01/2021 09:07 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
2 20/03/2020 16:41 Báo cáo thường niên 2019
3 17/03/2020 16:36 Báo cáo tài chính năm 2019
4 02/04/2019 08:52 Báo cáo thường niên 2018
5 01/04/2019 17:23 Báo cáo tài chính năm 2018
6 30/03/2018 10:18 Báo cáo tài chính năm 2017
7 29/03/2018 08:52 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 7 bản ghi