Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
QCC
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Đường Phan Bội Châu, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
(84-0510) 3811811
4000364082
Trần Hoài Thanh - Tổng Giám đốc
Trần Hoài Thanh - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
06/06/2014
15.000.000
1.420.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2019 08/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/04/2019 08/04/2019 02/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 11/05/2018 14/05/2018 24/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 03/04/2018 04/04/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi