Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
QBR
CTCP Đường sắt Quảng Bình
Số 377 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới
0523838913
3100213455
Trần Ngọc Sơn - Giám đốc
Mai Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
09/11/2016
17.605.000
1.760.500
1.760.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2021 20/05/2021 10/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 13 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>