Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PXM
CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Tầng 7 Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
0511 3 635 888
4300368987
Lê Tuấn Nguyên - Giám Đốc
Trịnh Thị Du Phương - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/07/2014
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2022 24/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/04/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi