Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PXM
CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Tầng 3, Tòa Shome, số 186 đường 30 Tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
0236 363 5888
4300368987
Lê Tuấn Nguyên - Giám Đốc
Huỳnh Lê Lệ Diễm - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/07/2014
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/03/2024 22/03/2024 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2023 24/03/2023 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 84 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>