Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PXL
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn
Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
08.39259975
3500811001
LÊ CÔNG TRUNG - Giám đốc
LÊ CÔNG TRUNG - Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
23/05/2016
827.222.120
82.574.412
82.722.212
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2021 31/05/2021 29/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/05/2020 01/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi