Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PXI
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
Số 35D đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
0254 383 4784 (3838224)
3500832971
Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc
Lê Ngọc Hoàng
Bình thường
Hoạt động
19/05/2022
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2022 06/06/2022 29/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/08/2022 21:03 Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
2 15/08/2022 10:44 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
3 19/07/2022 14:01 Báo cáo tài chính quý 2/2022
    Tổng số 3 bản ghi