Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVX
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Tầng 25, Tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
(0084) 4 - 3768 9291/3/4/5
3500102365
Phan Tử Giang - Tổng Giám đốc
Ngô Thị Thu Hoài - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/06/2020
4.000.000.000
399.997.029
400.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2021 17/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi