Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVR
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội
Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
0466647484
0500547376
Đỗ Duy Điền - Tổng Giám Đốc
Đỗ Duy Điền - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
02/06/2017
531.009.130
51.906.713
53.100.913
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/02/2019 26/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi