Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVP
CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 3822 8546
0305475110
Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc
Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/12/2016
942.750.280
94.275.028
94.275.028
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/06/2019 27/06/2019 10/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/04/2018 17/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi