Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVO
CTCP Dầu nhờn PV Oil
193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
(08) 39326232
0103100084
Lê Văn Bách - Giám đốc
Bạch Tuấn Đạt - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/01/2016
89.000.000
8.900.000
8.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/03/2020 18/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/03/2019 20/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi