Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVO
CTCP Dầu nhờn PV Oil
32, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 39326232
0103100084
Lê Văn Bách - Giám đốc
Bạch Tuấn Đạt - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/01/2016
89.000.000
8.900.000
8.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2021 16/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 26/03/2021 29/03/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/03/2020 18/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi