Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PVA
CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
Tầng 8, 9, 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7, đường Quang Trung, P.Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
038.3588888
2900325413
Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng Giám đốc
Đăng Hương Ly - Thư ký HĐQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/10/2014
218.460.000
21.846.000
21.846.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/04/2020 03/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi