Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTP
CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện
564 Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
(04) 38771433
0103006170
Ngô Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/12/2009
68.000.000
6.671.367
6.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2021 31/05/2021 11/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 21/07/2020 22/07/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 18/03/2020 19/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/04/2021 15:02 Báo cáo thường niên 2020
2 31/03/2021 19:11 Báo cáo tài chính năm 2020
3 04/05/2020 08:15 Báo cáo thường niên 2019
4 25/03/2020 08:53 Báo cáo tài chính năm 2019
5 19/04/2019 16:38 Báo cáo thường niên 2018
6 29/03/2019 15:11 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 6 bản ghi