Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTH
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
Km17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Quận Hà Đông
(84-24) 3353 0972
05003837891
Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT
Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
23/03/2010
35.031.640
3.503.164
3.503.164
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/05/2022 26/05/2022 15/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/03/2022 10/03/2022 07/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/05/2021 26/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 12/03/2021 15/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi