Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PTG
CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết
282 Nguyễn Hội – Tp.Phan Thiết – Bình Thuận
062.3821947
3400353333
Huỳnh Văn Nghi - Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Thị Ngọc Chẩn - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
04/01/2010
48.643.850
4.864.385
4.864.385
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2021 20/05/2021 04/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/02/2021 22/02/2021 11/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/11/2020 20/11/2020 10/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 09/04/2020 10/04/2020 23/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 21/02/2020 24/02/2020 15/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi