Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PSG
CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn
11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
08.39301980
0305858385
Phan Chí Trung - Giám đốc
Phan Chí Trung - Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
15/09/2015
350.000.000
35.000.000
35.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu