Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PPI
CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương
31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
028 37269701
0303614496
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
27/05/2019
482.906.290
48.290.629
48.290.629
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/10/2021 28/10/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/06/2021 08/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi