Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PPH
Tổng công ty cổ phần Phong Phú
48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam
028 6684 7979
0301446006
Dương Khuê - Tổng Giám đốc
Phạm Thị Diệu Thúy - Phó phòng Hành Chính Tổng Hợp
Bình thường
Hoạt động
23/08/2017
746.708.910
74.670.891
74.670.891
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/07/2022 29/07/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 03/06/2022 06/06/2022 17/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/04/2022 26/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 16/03/2022 17/03/2022 25/03/2022 Trả cổ tức bằng tiền
5 11/10/2021 12/10/2021 20/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 19/08/2021 20/08/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 06/07/2021 07/07/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 03/06/2021 04/06/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
9 16/04/2021 19/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi