Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PPH
Tổng công ty cổ phần Phong Phú
48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam
028 6684 7979
0301446006
Dương Khuê - TGĐ, UVHĐQT
Dương Khuê - TGĐ
Bình thường
Hoạt động
23/08/2017
746.708.910
74.670.891
74.670.891
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2020 15/07/2020 05/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/04/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/05/2019 09/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi